Laatulupaus

1. Tarjottavat liikennepalvelut

Vuorisen Liikenne Oy harjoittaa linja- ja ostoliikennettä Lounais-Suomessa lähinnä Loimaan alueella.

Tilausajoissa palvelemme myös lähinnä Lounais-Suomen alueella. Matkojemme kohteena ovat kotimaan lisäksi Pohjoismaat sekä Baltia.

2. Palveluista ja niiden muuttumisesta tiedottaminen

Reiteistä, aikatauluista ja mahdollisista muutoksista tiedotamme aikataulujulkaisuissamme sekä osoitteessa www.vuorisenliikenne.fi. Aikataulut löytyvät myös Matkahuollon aikataulu- ja reittihausta
www.matkahuolto.fi. Painettuja aikatauluja saatavana Matkahuollon toimipisteistä liikennöintialueellamme sekä busseistamme. Linjaliikenteessä kuljetamme myös rahtia. Aikataulut Loimaa-Turku-Loimaa, Loimaa-Alastaro-Loimaa sekä Loimaa-Ypäjä-Loimaa löytyvät myös Seutu+ sivuilta.

3. Käytössä olevat liput ja niiden hinnat

Linja- ostoliikenteessä kelpaavat kaikki Matkahuollon matkakortit sekä myymät liput. Pankki- ja luottokortit  käyvät maksuvälineenä käteisrahan lisäksi. Matkahuollon myymille matkakorteille voidaan ladata lisämatkoja bussissa. Ostoliikenteessä kelpaavat Seutu+ lipputuotteet.

4. Informaatio- ja lippujärjestelmät

Yhtiömme toimistoaika on ma-pe klo 9-16. Puhelinnumero toimistoon on 050-5905798. Mahdollisten häiriötilanteiden varalle myös päivystys toimii numerossa 0500-789040.

5. Käytössä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokalustomme, noin 9 bussia koostuu erikokoisista busseista. Kooltaan bussit ovat 19-54-paikkaisia. Pyrimme asettamaan kulloiseenkin ajotehtävään mahdollisuuksien mukaan parhaiten sopivan bussin. Linjaliikenteessä lastenvaunujen ja matkatavaroiden kuljettaminen on mahdollista auton tavaratilassa.  Kaikissa busseissamme on ilmastointi, isoissa autoissa myös WC. Kaikissa säännöllisesti liikennöivissä busseissa on asennettu alkolukko.

6. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

Yrityksellämme on henkilökuntaa n. 7, jotka ovat kokeneita alansa osaajia. Yrityksellemme ja henkilökunnallemme on tärkeää asiakkaiden tyytyväisyys. Nettisivuillamme olevan palautelomakkeen kautta asiakkaat voivat kertoa palvelujemme onnistumisista ja epäkohdista. Palautteet pyrimme käsittelemään mahdollisimman nopeasti. Tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin tartumme nopeasti mikäli sellaisiin on tarvetta.

7. Valitusten käsittely, hinnan palautus, sopimuksen purku ja vahingonkorvaus

Matkalipun hinta voidaan palauttaa tapauksissa, joissa voidaan selvästi osoittaa virheen johtuvan autohenkilökunnan toiminnasta.

Kaluston rikkoontumistapauksissa järjestämme korvaavan kuljetuksen mahdollisimman nopeasti. Viivytyksestä johtuvia kuluja ei korvata.

Kaikki automme ovat vakuutettuja. Vakavissa vahinkotapauksissa vahingot korvataan vakiintuneen korvauskäytännön mukaisesti.

Matkan aikana särkyneet tai kadonneet matkatavarat korvataan ensisijaisesti matkustajan omasta matkatavaravakuutuksesta. Muussa tapauksessa korvataan tavaran käypä arvo, mikäli voidaan luotettavasti osoittaa tavaran olleen ehjä tai mukana lastaustilanteessa ja särkyminen tai katoaminen on johtunut autohenkilökuntamme tuottamuksesta. Asiakkaan itse lastatessa tavarat bussiin ne ovat hänen vastuullaan.

Pyrimme aina siihen, että vuorot ajetaan aikataulun mukaisesti. Kuitenkin sää-, keli- tai liikenneolosuhteista johtuvia viivästyksiä tai reittimuutoksia sattuu toisinaan ja näistä johtuvia välittömiä tai välillisiä kuluja ei korvata. Kuljettajien ensisijainen tehtävä on huolehtia matkan turvallisuudesta ja aikataulun noudattaminen on toissijainen tehtävä.

8. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten palvelut

Matkoilla ja linjaliikenteessä kuljettaja auttaa mielellään liikuntarajoitteisia henkilöitä autoon nousussa ja poistulossa. Liikuntarajoitteisten tai vammaisten tarvitsemat apuvälineet voidaan kuljettaa turvallisesti tavaratilassa. Autoissamme on lisäaskelmat tai niiaus autoon nousemista ja autosta poistumista helpottamaan.

VUORISEN LIIKENNE OY
Tahvonie 26
32210 LOIMAA
puh. 050-5905 798 tai 0500-789040